GA24 - 2008 - MKK Slovan Galanta

GA24 - 2008

Mestský kolkársky klub Slovan Galanta
ul.kpt.Nálepku 737 , 924 00  Galanta       
 www.kolky-galanta.sk
                   logo2008                    
Galantská  24 hodinovka 2008
 KOLKÁRSKY MARATÓN
V   KOLKOCH


V dňoch 26.-28. decembra 2008 sa uskutočnila v kolkárni MKK Slovan Galanta Galantská 24 hodinovka 2008 KOLKÁRSKY MARATÓN.
Tento už v poradí 3.ročník populárnej akcie tento raz z dôvodu mimoriadneho záujmu účastníkov presiahol limit  24 hodín a celá súťaž svojou dĺžkou presiahla všetky známe podujatia .Akcia začala v súlade s propozíciami v piatok 26.decembra 2008 o 11:48:00 hodine a končila v nedeľu 28.decembra 2008 o 01:10:21 hodine .Trvala bez prestávky 37 hodín 22 minút a 21 sekúnd .Na tomto mimoriadnom medzinárodnom podujatí sa zúčastnilo 164 kolkárov z 20 klubov zo Slovenska ,Maďarska  (Győrhő Győr 8 kolkárov) a Českej republiky (Bylnice a Hodonín spolu 10 kolkárov).Na dráhach sa vystriedalo 15 žien a 149 mužov (11 kolkárov bolo ešte v mládežníckom veku).

To, akú dôležitosť prikladali akcii členovia MKK Slovan Galanta svedčí aj zoznam hráčov Galanty, ktorí sa akcie zúčastnili .Bolo ich 36 !!!

Základný cieľ akcie – prekonať Slovenský rekord o čo najväčší počet kolkárov ,ktorí hádžu po 120 hodov združených bez prerušenia sa podarilo prekonať a jeho hodnota je 164 kolkárov . Aj počet platných hodov 19.680 ,ktorými kolkári zvalili 82.748 kolkov sú rekordné a žiadna z dostupných štatistík neuvádza ,že by sa vo svete podobný výkon dosiahol. Organizátori za tento mimoriadny výkon dostali certifikát slovenského rekordu.

Najlepším v Kategórii jednotlivci – muži bol výkonom 622 zvalených kolkov Bystrík Vadovič z družstva Modranky (hráč ŽP Podbrezová).Je to absolútny rekord kolkárskej dráhy v Galante .Aj výkony Zemana (Inter Bratislava) 614 a Halašiho (Sládkovičovo) 603 sú na veľmi dobrej úrovni .

Najlepšou v kategórii jednotlivci – ženy  bola Mária Csicsaiová (Zlaté Klasy) výkonom 535 zvalených kolkov .

Najlepšou v kategórii jednotlivci – mládež  bola Kristína Hegedűšová z Galanty výkonom 513 zvalených kolkov z Galanty .Za pozornosť stojí aj výkon najmladšieho , len 12-ročného Adama Bauera (Galanta) 504 zvalených kolkov .
Najlepším družstvom bola štvorica z MODRANKY v zložení Vadovič ,Jankovič , Dovičič a Miklošovič výkonom 2246 zvalených kolkov .

Najlepším ženským družstvom bola štvorica zo ZLATÝCH KLASOV  Vlahyová , Farkašová ,Vargová  a Csicsaiová. výkonom 1991 zvalených kolkov .

Organizátori súťaže pripravili pre účastníkov súťaže príjemné prostredie a s podporou sponzorov aj hodnotné ceny a pamiatkové predmety .Každý účastník dostal pamätný diplom s príležitostnou pečiatkou a vlajku s logom Galantskej 24 hodinovky  a občerstvenie .Pri príležitosti úspešnej akcie boli pripravené aj filatelistické materiály – príležitostné obálky s logom Galantskej 24 hodinovky a pamätnou pečiatkou.

Na webovej stránke MKK Slovan Galanta  www.kolky-galanta.sk boli uvádzané priebežné výsledky po každej štvorici súťažiacich a On-line prenos pomocou webovej kamery  z Galantskej kolkárne .

Galantská 24 hodinovka 2008 – KOLKÁRSKY MARATÓN sa tak ako predošlé dva ročníky veľkou mierou pričinila o propagáciu kolkárskeho športu  a nadšený prístup všetkých účastníkov umožnil dosiahnúť celkové rekordné výkony . Účasť kolkárov z Maďarska a Českej republiky zvýšila vážnosť celej akcie .Články o  Galantskej 24 hodinovke 2008 – KOLKÁRSKOM  MARATÓNE boli v rôznych médiách .V Galantských novinách, Nitrianských novinách, Trnavských novinách, Új szó. Krátke šoty boli uvedené na RTV Krea, CETV a STV2 ,TA3 (http://www.ta3.com/…ka-v-kolkoch ) a na teletexte STV.

Na internete boli články o tejto akcii na www.kolky.sk, www.kuzelky.cz, www.slovankuz.wgz.cz, www.slovenskerekordy.sk,