Stručná chronológia oddielu - MKK Slovan Galanta

Stručná chronológia oddielu


Udalosť

1953

Niekoľko nadšencov (Anton Klíma, Arpád Čonga, Ján Krajčík, Jozef Toman, Štefan Tóth, Peter Masár, Viliam Nemček, Martin Párkány st.,  Michal Bičan a František Drga) získalo od závodu ZPS Galanta časť skladového a kancelárskeho objektu s cieľom vybudovať dvojdráhovú asfaltovú kolkáreň

1954

Zahájenie prestavby budovy na kolkáreň

1956

Ukončená prestavba skladového objektu na kolkáreň

1956

Založený kolkársky oddiel Spartak Galanta a družstvo

prihlásené do krajskej súťaže.

Zakladajúcimi členmi oddielu boli Jozef Toman, Anton Klíma, Arpád Čonga, Michal Horváth, Štefan Tóth, Ján Krajčík, Peter Masár,  František Drga, Michal Bičan, Viliam Nemček,Martin Párkány st. a Karol Kohút. 

1957

Zmena názvu na Spartak DŠO Galanta (po zlúčení s Tatranom Galanta)

1961

Začiatky dorasteneckých kolkov v Galante

1964

Zmena názvu na TJ Slovan NV Galanta 

1965

2.miesto Oskára Párkánya na majstrovstvách ČSSR dorastu

1969/70

Historicky 1. postup do vyššej súťaže – do divízie. Postup vybojovali Anton Klíma, Štefan Tóth, František Drga, Alexander Benian, Attila Barczi, Juraj Makai, Karol Kohút, Martin Párkány st. ,Martin Párkány ml. ,Oskár Párkány,  Jozef Kiss a Ján Krajčík 

1970

Oddiel sa rozrástol o B mužstvo

1970/71

Postup do novovzniknutej 2. Slovenskej národnej ligy

Postup vybojovala zostava kolkárov v zložení : Tóth, Čonga, Klíma,  Barczi, Párkány, Drga, Benian

Názov oddielu Slovan TOS Galanta

1971

B mužstvo v zložení Filo, Špaček, Pinke, Szász, Makai a Pilcz postúpilo do divízie

1972

V ročníku 1971–72 sa Galanta A umiestnila v 2.SNL na 5.mieste, čo stačilo na postup do novovytvorenej I. Slovenskej národnej ligy .Najväčší úspech kolkárskeho športu v Galante – začiatok dlhoročného účinkovania v 1.Slovenskej národnej lige od ročníka 1972/73

1973

Zahájená výstavba novej štvordráhovej kolkárne v areáli domu športu 

1977

Galanta  skončila na 8. mieste a hrala v 1.SNL väčšinou v zložení : Barczi Benian, Párkány, Pinke,  Szász, Pilcz, Pivko, Makai, Klement a Tóth 

1978

Odovzdaná do užívania moderná štvordráhová kolkáreň so saduritovým povrchom a s automatickými stavačmi 

1977/78

A mužstvo – 1.SNL 8.miesto

B mužstvo – krajské majstrovstvá

1978/79

A mužstvo – 1.SNL 6.miesto

Ivan Baboš skončil na majstrovstvách Slovenska dorastu v Košiciach na 4.mieste

1979/80

A mužstvo – 1.SNL 5.miesto, Benian,Pilcz,Nedoma,Hrbán,Jozef Pivko,Szász – celú jesennú časť v rovnakej zostave !

B mužstvo – majstrovstvá Západoslovenského kraja I.triedy

Dorast – krajské majstrovstvá

1980/81

A mužstvo – 1.SNL – 6.miesto

B – mužstvo – majstrovstvá Západoslovenského kraja I.triedy

1981/82

A mužstvo – 1.SNL – 6.miesto

1982/83

Galanta A vypadla po dlhých rokoch z 1.SNL z 8.miesta. Za A mužstvo v tom čase hrali Juraj Pivko,  Jozef Pivko, Párkány, Tomeček, Nedoma Szász,  Hrbán, Bánoczký, Tibor Pivko, Pinke a Šárközi

B mužstvo v majstrovstvách Západoslovenského kraja reprezentovali Pilcz, Pinke, Čeleda, Šárközi, Hrbán, Bánoczký, Schwarcz, Makai, 

Patócs, Párkány). V súťaži skončilo na 7.mieste. 

Niektorí hráči hrali striedavo za obidve mužstvá. 

Dorast v krajských majstrovstvách – 2.miesto. Tibor Pivko bol v krajských majstrovstvách dorastu vyhodnotený ako najlepší hráč. 

 1983/84

A mužstvo majstrovstvá Západoslovenského kraja 2.miesto

B mužstvo majstrovstvá Západoslovenského kraja

1984/85

A mužstvo majstrovstvá Západoslovenského kraja I.triedy – 2.miesto

B mužstvo majstrovstvá Západoslovenského kraja II.triedy severovýchod – 3.miesto

Dorast po niekoľkoročnej prestávke (Bondor, Sulety, Makai ml.) opäť v krajských majstrovstvách. 

1985/86

A mužstvo krajské majstrovstvá I.triedy

B mužstvo krajské majstrovstvá II.triedy

1986

Počas  tréningu 19.2.1986 bola dosiahnutá prvá 900-v ka na kolkárni  v Galante. Dosiahol ju Jozef Pivko výkonom 907 (208+233+224+242)

1986/87

A mužstvo krajské majstrovstvá I.triedy – 3.miesto

B mužstvo krajské majstrovstvá II.triedy – 4.miesto 

1987/88

A mužstvo krajské majstrovstvá I.triedy 3.miesto

B mužstvo krajské majstrovstvá II.triedy 6.miesto

Dorast krajské majstrovstvá 2.miesto

1988/89

A mužstvo majstrovstvá Západoslovenského kraja I.triedy – 4.miesto

B mužstvo majstrovstvá Západoslovenského kraja II.triedy – 5.miesto 

1989/90

A mužstvo majstrovstvá Západoslovenského kraja I.triedy – 4.miesto

B mužstvo majstrovstvá Západoslovenského kraja II.triedy – 7.miesto

1990

30.6.1990 sa konala kvalifikácia do SNL v Zlatých Klasoch Slovan Galanta po víťazstve nad Matadorom Bratislava vybojoval postup. Za Galantu nastúpili Pilcz, Pivko Jozef, Čeleda, Hrbán, Szász a Barczi

1990/91

A mužstvo SNL – 5.miesto

B mužstvo krajské majstrovstvá II.triedy – 2.miesto (rovnaký počet bodov 22 ako Tlmače – horší priemer)

1991/92

A mužstvo SNL – 9.miesto

B mužstvo krajské majstrovstvá II.triedy 5.miesto 

1992/93

A mužstvo SNL – vypadnutie do 2.ligy

B mužstvo krajské majstrovstvá II.triedy  

1993/94

A mužstvo 2.liga –9.miesto

B mužstvo krajské majstrovstvá II.triedy 

1994/95

A mužstvo 2.liga – 7.miesto

1995/96

A mužstvo 2.liga – 10.miesto vypadnutie zo súťaže

B mužstvo 4.liga – 5.miesto

1996/97

A mužstvo 3.liga – 8.miesto

B mužstvo 4.liga – 8.miesto

1998/99

A mužstvo 3.liga – 1.miesto postup do kvalifikácie 2.KL západ

B mužstvo 3.liga – 11.miesto

1999

5.júna 1999 sa konala v Modranke kvalifikácia o postup do 2.kolkárskej ligy západ. Zvíťazila Galanta pred Interom Bratislava B a Starou Turou, čím si zabezpečila postup do 2.KL západ. O postup sa zaslúžili hráči Pivko Jozef, Suchopa, Butko, Párkány, Barczi, Čeleda a Rácz. 

1990/00

A mužstvo 2.kolkárska liga západ – 9.miesto.  

B mužstvo 3.liga Trnavského a Nitrianského kraja  – 9.miesto počet 

2000/01

A mužstvo 2.kolkárska liga západ – 6.miesto. Pri rovnosti bodov mužstiev na 6.-9.mieste Trnavy, Dubnice, Partizánskeho a Galanty rozhodovali o poradí v konečnej tabuľke vzájomné zápasy týchto mužstiev. Galanta dopadla najhoršie a skončila na 9.mieste, čo 

znamenalo vypadnutie zo súťaže.  

B mužstvo 3.liga Trnavského a Nitrianského kraja  – 9.miesto počet

2001/02

A mužstvo 3.liga Trnavského a Nitrianského kraja –  2.miesto o jeden bod za víťaznou Šaľou – postup do 2.kolkárskej ligy západ z 2.miesta. 

Postup vybojovali hráči Barczi, Butko, Mikuš, Daniel Pivko, Čeleda, Rácz, Jozef Pivko, Párkány a Kaigl.  

B mužstvo 3.liga Trnavského a Nitrianského kraja – 6.miesto

2002/03

A mužstvo 2.kolkárska liga západ – 4.miesto

B mužstvo 3.kolkárska liga Trnavského a Nitrianského kraja – 3.miesto 

2003/04

A mužstvo 2.kolkárska liga západ – 1.miesto – suverénny postup do do 1.kolkárskej ligy západ. Úspech Galanty dosiahli hráči Karol Kaigl Jozef Pivko, Daniel Pivko, Peter Ďuriš, Attila Barczi, Štefan Kudlaňa a Jozef Butko. V niekoľkých zápasoch nastúpili aj Jeriga, Bánoczký, Rácz, Párkány a Dobrovodský. Po reorganizácii súťaží oznámenej tesne pred koncom ročníka postúpilo do 1.KL západ aj ďalších šesť mužstiev. 

B mužstvo 3.kolkárska liga Trnavského a Nitrianského kraja – 2.miesto a postup do 2.kolkárskej ligy západ.  

Mimoriadne úspešný rok pre Galantské kolky. V ankete Najlepší športovci Galanty boli medzi najlepšími družstvo kolkárov MKK Slovan Galanta a medzi jednotlivcami Jozef Butko.  

2004/05

A mužstvo 1.kolkárska liga západ – 6.miesto

B mužstvo 2.kolkárska liga Trnavského a Nitrianského kraja – 9.miesto a vypadnutie zo súťaže. 

Založenie a prihlásenie do súťaže C mužstva. V 3.lige Trnavského  a Nitrianského kraja si vybojovali 4.miesto a to znamenalo postup do 2.kolkárskej ligy západ. Za C mužstvo hrávali väčšinou mladí hráči z nastupujúcej generácie Martin Kaigl, Serczel, Tumma, Sárközi,  Borsányi, Magnus, Haás, Bugyi, Palánky, Pilcz ml.   

2005/06

A mužstvo 1.kolkárska liga západ – 6.miesto 

B mužstvo 2.kolkárska liga Trnavského a Nitrianského kraja – 9.miesto a vypadnutie zo súťaže C mužstvo 3.kolkárska liga Trnavského a Nitrianského kraja – 4.miesto a postup do 2.kolkárskej ligy západ. 

 

2006

28.10.2006 sa v renesančnom kaštieli v Galante konalo

slávnostné zhromaždenie pri príležiosti 50.výročia orga-

nizovaných kolkov v Galante .Zaslúžilí členovia oddielu

boli odmenení diplomami a pohármi od primátora Galanty ,Slovenského kolkárskeho zväzu a výboru MKK Slovan Galanta .     

2005/06

29.-30. decembra 2006 sa konala Galantská dvadsať  -štyrihodinovka .Za účasti 104 kolkárov zo 14 oddielov

Boli  vytvorené Slovenské rekordy v počte zvalených kolkov 52 618 a v počte hráčov za 24 hodín .