PREDSEDOVIA ODDIELU - MKK Slovan Galanta

PREDSEDOVIA ODDIELU

1956 – 1959 Anton KLÍMA

 

1959 – 1969 Štefan TÓTH

 

1969 – 2009 František PILCZ 

 

2009 – 2016 Ing.Jozef BUTKO 

 

2017 – MVDr. Karol KAIGL